Valberedningen

Valberedningen

Nytt år för valberedningen. Har du förslag på kandidater inför personvalet 2025 så kan du mejla
val@malungsalensbk.se
Skriv namn och kontaktuppgifter samt en beskrivning på varför du tycker personen kommer att bli en tillgång för klubben. Du kan gärna fråga personen innan (notera i så fall det i förslaget till valberedningen) men går också att skicka in förslag där valberedningen tar kontakt.


Valberedningen består 2024 av:
Malin Svedin och Mårten Ebers.
En plats i valberedningen är vakant. Kontakta styrelsen på msbk@malungsalensbk.se om du är intresserad av att sitta med i valberedningen. Det mesta arbetet görs digitalt.

Den valda styrelsen för 2024 finner du här.

______________________________________________________________________________

NYA REGLER GÄLLER FÖR VALBEREDNINGEN
FR O M 1 JULI 2020.

Valberedningen ska ha klart ett förslag senast 15 november och då skicka ut till alla medlemmar. Medlemmar kan sedan skicka förslag till styrelsen på kandidater fram till 15 december. Efter detta är nomineringen stängd. Styrelsen ska meddela valberedningen vad som kommit in och valberedningen kan sedan korrigera om så önskas.

Efter 15 december får inga nya kandidater tillkomma. Man vill med detta undvika att förslag ropas från golvet på årsmötet. Dock kan valberedningen på årsmötet be om öppning av nomineringen vilket isf årsmötet beslutar om. Detta gäller endast om inte tillräckligt med nomineringar finns för att kunna genomföra val till alla poster.