Valberedningen

Valberedningen

Valberedningen består 2021 av
Bodil Engvall Nilsson, sk, 070 36 47 194
Linda Hoffman
Ronnie Eriksson


Verksamhetsberättelse och -plan 2021Valberedningens förslag till ny styrelse
– valdes på årsmötet 14 februari 2021

Carina Halvarsson, Malung, ordf, nyval 1 år
Niklas Matsson, Malung, v ordf, nyval 1 år
Lina Andersson, Malung, sekreterare, fyllnadsval 1 år
Hanna Simonsson, Lima, kassör, omval 2 år
Ann-Charlotte Andersson, Lima, fyllnadsval 1 år (tidigare suppleant)
Marie Jonsson, Kättbo, återstår 1 år
Rita Ohlson, Malung, omval 2 år
Birgitta Håbäck, Malung, 1:e suppleant, nyval 2 år
Mikael Toivainen, Malung, 2:e suppleant, fyllnadsval 1 år
Marie Matsson, Malung, revisor, omval 1 år
Therese Brandt, revisor, omval 1 år
Christer Karstensson, revisorsuppleant, omval 1 år


NYA REGLER GÄLLER FÖR VALBEREDNINGEN
FR O M 1 JULI 2020.

Valberedningen ska ha klart ett förslag senast 15 november och då skicka ut till alla medlemmar. Medlemmar kan sedan skicka förslag till styrelsen på kandidater fram till 15 december. Efter detta är nomineringen stängd. Styrelsen ska meddela valberedningen vad som kommit in och valberedningen kan sedan korrigera om så önskas.

Efter 15 december får inga nya kandidater tillkomma. Man vill med detta undvika att förslag ropas från golvet på årsmötet. Dock kan valberedningen på årsmötet be om öppning av nomineringen vilket isf årsmötet beslutar om. Detta gäller endast om inte tillräckligt med nomineringar finns för att kunna genomföra val till alla poster.


Läs de nya normalstadgarna i sin helhet på SBK.