Valberedningen

Valberedningen

Hej medlemmar.
Valberedningen presenterar här med de personerna vi vill nominera till de olika posterna i Malung-Sälen Brukshundklubb. Vi har utgått i från klubbens överlevnad och nominerat personer som vi tänker och tror kommer in i styrelsen med ny luft under vingarna för att ta vid det jobb den gammal styrelsen gjort och fortsatt göra ett bra styrelsearbete. Vi ser också att intresse för det vi alla är med i klubben för, nämligen hund, finns väl förankrat på olika sätt och riktningar hos våra nominerade. Jag vill också nämna att Nina Christoffersson, distriktets ordförande, har lovat att komma ut till den nya styrelsen och informera om hur ett styrelsearbete går till. Nämner detta då ingen ska känna att man inte vågar ingå i en styrelse för att man inte vet hur och vad man förväntas göra, alla har vi varit nya och det kommer alltid finnas hjälp att få så jag hoppas att ingen tvivlar.

Vidare går nu processen mot en ny styrelse till så att ni medlemmar har möjligheten att nominera förslag på personer fram till Torsdagen den 15/12 för att fylla platserna i styrelsen. Era nomineringar ska mailas till styrelsen, alltså inte oss i valberedningen, på mailen msbk@malungsalensbk.se
I nomineringen så ska namn på den tilltänkta stå samt varför du vill nominera den personen, det enligt stadgarna.

När vi påbörjade arbetet i Valberedningen såg det en smula dystert ut, nu är jag säker på att vi kommer få ihop en styrelse till kommande verksamhetsår, det är inte långt kvar nu tills vi har en fulltalig styrelse så det känns hoppfullt.
Vänliga hälsningar
Valberedningen
Sabina Jansson
Ammi Gottfridsson
Sofi Bröyt

Valberedningens förslag inför 2024.

Ordförande: Anders Hammarqvist– nyval 1 år
Vice ordförande: Förslag på vice ordf 2 år
Kassör: För en tid av två år 2023–2024: Ann-Charlotte Andersson (har redan tagit över) kommer arbeta utanför styrelsen, varpå denna post kommer att vara vakant. Styrelsen kommer dock ha full insyn och löpande ta del av ekonomirapporter etc.
Sekreterare: Karin Söderlund – nyval 2 år
Ledamöter: Amanda Westman – avgår och en person behövs för 1 år/fyllnadsval
-Förslag på ledamot sittande i 2 år
-Förslag på ledamot sittande 2 år
Suppleanter: 1:a Ulrika Lennartsson – 1 år kvar.
2:a Jonas Jansson – Nyval 2 år
Revisorer: Therese Brandt – omval 1 år
Rebecka Barkskog – nyval 1 år
Revisor suppleant: Laila Gudmunds – omval 1 år

______________________________________________________________________________

Valberedningen består 2022 av:
Ulrika Ädling sk, Sofie Bröyt och Sabina Jansson

Årsmöte 2023 15 februari kl 19

NYA REGLER GÄLLER FÖR VALBEREDNINGEN
FR O M 1 JULI 2020.

Valberedningen ska ha klart ett förslag senast 15 november och då skicka ut till alla medlemmar. Medlemmar kan sedan skicka förslag till styrelsen på kandidater fram till 15 december. Efter detta är nomineringen stängd. Styrelsen ska meddela valberedningen vad som kommit in och valberedningen kan sedan korrigera om så önskas.

Efter 15 december får inga nya kandidater tillkomma. Man vill med detta undvika att förslag ropas från golvet på årsmötet. Dock kan valberedningen på årsmötet be om öppning av nomineringen vilket isf årsmötet beslutar om. Detta gäller endast om inte tillräckligt med nomineringar finns för att kunna genomföra val till alla poster.


Valberedningens preliminära förslag till årsmötet gällande styrelse och revisorer för Malung-Sälens brukshundklubb 2023.

Valberedningen föreslår följande:

Ordförande för en tid av ett år 2023: Carina Halvarsson – omval. (Valberedningen har inte hittat/fått förslag på någon ny kandidat i dagsläget.)

Vice ordförande: har mandattid kvar under 2023: Niklas Matsson

Kassör
För en tid av två år 20232024: Ann-Charlotte Andersson (har redan tagit över) kommer arbeta utanför styrelsen, varpå denna post kommer att vara vakant. Styrelsen kommer dock ha full insyn och löpande ta del av ekonomirapporter etc.

Sekreterare har mandattid kvar under 2023: Lina Andersson

Ledamot för en tid av två år 20232024: Amanda Westman – nyval

Ledamot har mandattid kvar under 2023: Marie Jonsson

Ledamot har mandattid kvar under 2023: Linda Enström

Suppleant 1 för en tid av två år 20232024: Ulrika Lennartsson – nyval

Suppleant 2 har mandattid kvar under 2023: Malin Svedin

Revisorer: 
För en tid av ett år 2023: Therese Brandt – omval
För en tid av ett år 2023: Rebecka Barkskog – nyval
Suppleant för en tid av ett år 2023: Laila Gudmunds – omval

Samtliga omval samt nyval är tillfrågade och har accepterat.

Medlemmar kan nu enligt stadgan fram till den 15 december lämna ytterligare nominering på kandidat.  

Medlem som sänder in kandidatförslag ska tydligt ange att det är ett sådant förslag. Förslaget skall då ange:
Vilken funktion som avses 
Namn
Kort presentation och uppgift om att den föreslagne kandiderar

Förslagen skall vara styrelsen tillhanda senast 15 december, därefter är nomineringen avslutad.

Styrelsen skall senast en vecka efter att nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.

Valberedningen har bestått av Ulrica Ädling, sammankallande
Sofi Bröyt, ledamot och Sabina Jansson, ledamot