Valberedningen

Valberedningen

Nu är Valberedningen klar med sitt preliminära förslag till personval inför årsmötet 2022 och skickar här ut förslaget till er medlemmar.

Medlemmar är välkomna att skicka in fler förslag på kandidater fram till den 15 december, efter det är nomineringen stängd.
Skicka till styrelsen på msbk@malungsalensbk.se

Läs de nya normalstadgarna i sin helhet på SBK.

Valberedningen består 2021 av
Bodil Engvall Nilsson, sk, engvall.nilsson@telia.com, 070 36 47 194
Linda Hoffman, pelle.hoffman@gmail.com, 0732-617151
Ronnie Eriksson, skordronnie@gmail.com, 070-2525446

NYA REGLER GÄLLER FÖR VALBEREDNINGEN
FR O M 1 JULI 2020.

Valberedningen ska ha klart ett förslag senast 15 november och då skicka ut till alla medlemmar. Medlemmar kan sedan skicka förslag till styrelsen på kandidater fram till 15 december. Efter detta är nomineringen stängd. Styrelsen ska meddela valberedningen vad som kommit in och valberedningen kan sedan korrigera om så önskas.

Efter 15 december får inga nya kandidater tillkomma. Man vill med detta undvika att förslag ropas från golvet på årsmötet. Dock kan valberedningen på årsmötet be om öppning av nomineringen vilket isf årsmötet beslutar om. Detta gäller endast om inte tillräckligt med nomineringar finns för att kunna genomföra val till alla poster.

FAQ från SBKValberedningens förslag till ny styrelse
inför årsmötet i februari 2022

Ordförande: Carina Halvarsson – Malung omval 1 år
Vice ordförande: Niklas Matsson – Malung omval 2 år
Sekreterare: Lina Andersson – Malung omval 2 år
Kassör: Hanna Simonsson – Lima kvar 1år
Ledamot: Rita Ohlson – Malung, kvar 1 år
Ledamot: Marie Jonsson – Kättbo (Mora), omval 2 år
Ledamot: Linda Enström – Äppelbo (Vansbro), nyval 2 år
Suppleant: Birgitta Håbäck – Malung, kvar 1 år
Suppleant: Jers Lena Lilliér – Kågeröd (flyttar till Malung 2022) nyval 2 år

Revisor: Marie Matsson, Malung, omval 1 år
Revisor: Therese Brandt, Malung, omval 1 år
Laila Gudmunds, revisorsuppleant, Malung, nyval 1 år


Nuvarande styrelse – valdes på årsmötet 14 januari 2021

Carina Halvarsson, Malung, ordf, nyval 1 år
Niklas Matsson, Malung, v ordf, nyval 1 år
Lina Andersson, Malung, sekreterare, fyllnadsval 1 år
Hanna Simonsson, Lima, kassör, omval 2 år
Ann-Charlotte Andersson, Lima, fyllnadsval 1 år (tidigare suppleant)
Marie Jonsson, Kättbo, återstår 1 år
Rita Ohlson, Malung, omval 2 år
Birgitta Håbäck, Malung, 1:e suppleant, nyval 2 år
Mikael Toivainen, Malung, 2:e suppleant, fyllnadsval 1 år
Marie Matsson, Malung, revisor, omval 1 år
Therese Brandt, revisor, omval 1 år
Christer Karstensson, revisorsuppleant, omval 1 år

Verksamhetsberättelse och -plan 2021