Styrelsen 2024

Styrelsen 2024

Mejl till styrelsen:
msbk@malungsalensbk.se

Anders Hammarqvist

Ordförande
073-568 99 35
 

Karin Söderlund

Sekreterare
076-138 2025

Lars-Göran Gustafsson

Ledamot
070-548 60 71

Anna Norström

Ledamot
070-207 06 06

Niklas Ottinger Frick

Suppleant
070-755 38 14

Carina Halvarsson

Vice Ordförande
070-268 68 81
 

Ann-Charlotte Andersson

Kassör
Adjungerad
ekonomi@malungsalensbk.se

Rita Ohlson

Ledamot
070-366 31 31

Ulrika Lennartsson

Suppleant
070-353 17 48