Styrelsen 2023

Styrelsen 2023

Mejl till styrelsen: msbk@malungsalensbk.se

Carina Halvarsson

Ordförande
070-268 68 81
 carina.halvarsson68@outlook.com

Lina Andersson

Sekreterare
0702185801
lina@limatvatten.se

Amanda Westman

Ledamot

Linda Enström

Ledamot
073-182 5488
lindaenstrom1973@gmail.com

Malin Svedin

Suppleant

Niklas Matsson

Vice Ordförande
070-655 32 89 
niklas@masens.com

Ann-Charlotte Andersson

Kassör
Adjungerad

Marie Jonsson

Ledamot
070-5333744
marie-j77@hotmail.se

Ulrika Lennartsson

Suppleant