ÅRSMÖTE 2023

ÅRSMÖTE 2023

Onsdagen den 15 februari kl 19 kommer klubbens årsmöte att hållas.

Mötet sker digitalt och du behöver anmäla att du kommer att närvara. Detta gör du genom att skicka mejl till msbk@malungsalensbk.se
Senaste dag för anmälan var den 8 februari.

Länk till Zoom skickas ut på mejl senast dagen före mötet.

Årsmöteshandlingar
Balansrapport
Resultatrapport
Revisorernas berättelse

Välkomna till klubbens digitala årsmöte
onsdagen den 15 februari kl 19!